Die Gnostiese wysheid vir vandag

Dit is interessant dat wanneer ons kyk na die vroeë Christendom (voor Nicea) sien ons dat daar Christene was wat nie die verhale van Jesus as historiese feite gelees het nie, maar eerder as mitologie, as woorde en verhale met simboliese waarde. Gnostiese Christene....

Addiction and Mindfulness

One of the first steps in dealing with addiction is to discover the emotional cause of it, whether it is fear, depression, anxiety, or unhappiness.  And what triggers these emotions. Why? Because the two main causes of relapse are personal triggers and stress. And...

Meditation is the answer to your question

I think the number one reason why people do not meditate are because they struggle to find the time. And usually when people tell me that they can’t find the time, I reply with the quote from Saint Francis de Sales (a bit sarcastically, I should mention): “Half an...

Die Bose en menslike sekerhede

Die leke-prediker Angus Buchan het laas jaar voorspel dat die droogte in die Wes-Kaap teen Maartmaand hierdie jaar verby sal wees. So asof hy presies weet wat God dink en beplan. Hy het egter nou sy “profesie” aangepas en gesê dat dit nie reën nie omdat...

Die daaglikse oorwinning van stres

Stres is sonder enige twyfel een van die dodelikste simptome van ons moderne samelewing. Dit is nou maar net ‘n feit, dat teen te veel senuspanning die mens eenvoudig min tot geen effektiewe verweer het. Dit beïnvloed nie net jou uiterlike lewenskwaliteit nie...

Stress, aging and relationships

If you’re like me, you don’t think slowing down aging is possible. Sure, you can exercise and eat healthy. And yes, it might add a couple of years to your life. But in the grand scheme of things, we know we are helpless in stopping the clock from ticking over. Well,...

The Stress Response: How It Works

A stressful situation — whether an approaching work deadline, or psychological, such as persistent worry about losing a job — can trigger a cascade of stress hormones that in turn produces a well-orchestrated physical change. For example, your heart starts to pound...

Verminder spoed

Mahatma Gandhi het op ‘n keer gesê: “There is more to life than simply increasing its speed.” Woorde wat my elke keer laat besef hoe gewoond ons aan spoed geword het. Alles moet vinniger, van ons selfone tot by ons kos. Maar hierdie ewigdurende spoed...

‘n Nuwe tyd, nuwe filosofie

Donald Trump, die huidige Amerikaanse President, het met sy aankondiging dat Jerusalem deur hom beskou word as die hoofstad van Israel, ‘n baie delikate en sensitiewe situasie in die Midde-Ooste aangeraak. Die betogings en onrus was enkele dae na sy...

Master the Art of Living a Meaningful and Free Life.

Seen from space, our blue planet is remarkably alive—a living paradise suspended in a vast and hostile universe. It almost looks like one giant living, breathing organism. Seeing its beauty and wonder, we can’t help but feel great love for the whole Earth. I mean we...

Mindfulness-based Coaching

Mindfulness-based coaching is an emerging model based on the age-old tradition of Buddhist psychology and meditation practice. Mindfulness may be defined as a moment-by-moment awareness of thoughts, feelings, bodily sensations, and surrounding environment,...

Epicurus’s Garden

In Athens in the third century B.C., Athenian minds were a buzz with questions: What is real? What is the nature of the universe? How does man fit into all of this? What is a good life? What is a happy life? Are those two— “good” and “happy”—in harmony or at odds with...

Five steps to transform your feelings

The steps in dealing with feelings is to recognize each feeling as it arises. So, the first step is detecting it, giving it your attention. This is called mindfulness. There are three sorts of feelings; pleasant, unpleasant, and neutral. When we have an unpleasant...

Die Evolusie van God in jou kop

Dit is tussen ons ore waar al ons idees en teorieë rakende die lewe en die betekenis daarvan gebeur. Ons menslike brein wat ons liggaam en rede beheer. En dit is danksy jou brein dat jy kan hoor, praat, lees en skryf. Met jou brein onthou en leer jy. Met jou brein...

Moment of Enlightenment

To grasp the power of calm, to really make it your own, you need to do two things, first, wake up to your daily thinking. In other words, start watching your thoughts. And secondly, stop identifying with it. Why? Well, mainly because it produces a gap in your...

Why Bodhidharma’s journey matters.

Bodhidharma (440–528), was an Indian Buddhist monk who early in the sixth century brought the essence of meditation, or chan (Zen in Japanese), to China. Yes, as many before him, it is quite difficult to know the real story. What is told is often covered in legend,...

An Ordinary Truth

Everything in life is a trade-off. Some of us are born with high abilities for academic learning. Others are athletic and have great physical strengths. Others are artistic, and others have an aptitude for business. In terms of skills and talents, humans are a wildly...

Ons leef in ‘n toksiese wêreld

Kyk maar net rondom jou, en jy sal vinnig kan sien tot watter mate ons vergiftig is. Die simptome is oral sigbaar. Siek mense wat in verskillende fases van lyding en sterwe is. Die siekte en lyding waarvan ek praat is dit waarna Boeddha verwys het...

Wanneer die dood kom, is jy gereed

Ons as mens werk met ‘n tydskaal van gister, vandag en more. Deur hierdie konstruk probeer ons alles verstaan en verklaar. Want sien as daar ‘n gister is (‘n begin iewers) moet daar sekerlik ‘n einde ook wees, iewers in die toekoms. Hierdie...

6 Ways to unlock your Power of Calm

What are the essential keys to unlocking your power of calm, the keys which make up the very spirit of true happiness? And in what way do we need to design our lives to effectively pursue a happy life amid the various responsibilities and challenges we have? Well, the...

Habits and Addictions

All habits originate in an identical way, so the specific habits or addictions you struggle with aren’t as important, as to see where this habit (and addiction) comes from. And of course, finding the most effective way to eliminate it as a source of suffering in your...

Let go or be dragged

I once watched a man about to take his first lesson in water-skiing. He was on his back bobbing up and down in the water, ski’s pointing up. From the speedboat, someone was calling out some last-minute instructions. Then, with a roar, the boat took off. At first it...

Kom ons almal wu-wei

Hier in Suid-Afrika, word ons daagliks gebombardeer met korrupsie, misdaad, geweld, en baie ander ontstellende nuus. Nuus wat ons buite beheer en weerloos laat voel. Dink maar net hoe angstig, gespanne en selfs moedeloos die gemiddelde Suid-Afrikaner vandag is. En...

Die ou vlot en die nuwe God

Wat het ‘n mens nodig om van een kant van ‘n baie breë rivier tot aan die ander kant te kom? ‘n Boot of indien jy dit dalk self moet bou, ‘n vlot natuurlik. En wanneer so ‘n mens wel suksesvol aan die oorkantste oewer aanland, wat doen hy...

The Tao of Success

Taoism, a wisdom tradition with its origins in China (dating back more than 2,500 years), is not always well understood by us Westerners. I think the main reason being that we tend to embrace the philosophical aspects of Taoism (primarily by reading the ancient texts...

Mindfulness Meditation as part of an integrated health care model

It is a well-established fact that there is a co-dependency between mental and physical health. And this fact, sadly to say, becomes more evident in times of economic uncertainty and political instability. And one of the ways to see this are in the increased costs and...

Breath of happiness

Our mind is all we have. It’s all we ever had. And it’s all we can offer others. This might not be so obvious to you, especially when there are parts of your life that seem in need of improvement—when you are struggling to find a fulfilling career, or you have...

Moods

One of the most indisputable facts about human beings is that they have ‘moods’. There has never been, nor will there ever be, a person who doesn’t experience the ups and downs of moods. Even the happiest person has them. Moods are like the tides of the sea. They are...

The Secret of Happiness

What would you say if I told you that I can offer you a simple yet profound new approach to happiness? To help you access a place within yourself, a powerful place of calm, where inner peace and happiness already exists. I have no doubt in my mind, that there is an...

Die antwoord vir ons tyd is binne nie buite nie

Die tyd waarin ons leef lê baie klem op uiterlike sukses. Wat jy doen, hoe jy lyk en wat jy besit is waarop jy geoordeel word. En dit is sekerlik belangrik. Maar veel meer nodig vir ‘n gelukkige en betekenisvolle lewe is om na binne te beweeg. Op die oog af lyk...

Wie dink jy is jy?

‘n Eeue oue vraag, wat is die self? – is ‘n belangrike vraag. Dít vra natuurlik na die aard van die self; die kern van wie jy werklik ís. Verby dit wat jy dínk jy is en anderkant die verwagtings wat ander van jou het. Ook verby die baie rolle wat jy...

Vraag vir vraag…

Jou vrae sê meer van jou as jou antwoorde. Dit klink dalk verregaande, maar dink vir ‘n oomblik na oor my stelling. ‘n Vraag dui op die rigting van jou soeke. Dit dui ook op wat binne jou gemoed leef. Jou vrae wys waarmee jy worstel, jou antwoorde wys wie...

Waarna Jesus en Boeddha wys

“To point at the moon a finger is needed, but woe to those who take the finger for the moon…” het die Zen leermeester D.T. Suzuki op ‘n keer geantwoord toe hy uitgevra is of hy dink dat Boeddha ‘n god is, of nie. Die woorde hier bo...

Leef jou lewe

Om te begeer is sekerlik die vinnigste pad na lyding, of altans dit is wat Boeddha vir sy volgelinge geleer het. Hier het hy ook nie gestop nie, hy’t verder gegaan: “What is evil? Killing is evil, lying is evil, slandering is evil, abuse is evil, gossip is...

My bespiegelinge as “Sekte-leier”

Ek probeer al die afgelope paar jaar om nie meer by debatte oor God, godsdiens en die hiernamaals ens, betrokke te raak nie. Hoofsaaklik omdat die tipe gesprekke meestal emosioneel gelaai is en sodoende nie werklik vorder nie. Maar soms gebeur daar iets en dan kan ek...

Tyd: reguit lyn of sirkel?

Tyd, glo meeste mense in die moderne wêreld, beweeg in ‘n reguit lyn; die individu is in beheer, ‘n agent van verandering, altyd op pad êrens heen. En juis daarom meet ons sukses deur hoeveel van ons doelwitte ons bereik. Doelwitte wat ons moet indeel op...

In Harmonie

Daar is ‘n direkte verband tussen jou liggaam, jou gemoedstoestand en jou gesondheid. Meer nog, jou liggaam het ‘n intelligensie. Iets wat die moderne mens verleer het om na te luister. Daarom dat daar o.a. soveel gevalle van uitbranding voorkom....

Woorde wat kan wakker maak

Ralph Waldo Emerson het op ‘n keer geskrywe: “Make your own Bible. Select and collect all the words and sentences that in all your readings have been to you like the blast of a trumpet.” Ek het hierdie woorde as student die eerste keer...

Ons plekkie in die son

Zuma, Guptas, korrupsie, politiek, regering gekaap, einde van demokrasie, baklei, rommelstatus en revolusie oorheers ons nuus en voed ons vrese en haat. Wat moet ons doen? Wat word van ons gevra in die tye? Wat is die regte optrede? Wie is reg en wie is verkeerd? Wel...

Maak jouself leeg!

Boeddha het op ‘n keer gesê: “Those who cling to views and perceptions wander the world offending each other.” En is dit nie presies wat gebeur nie? Veral meer in ons tyd. Juis omdat ons wêreld so klein geword het. Ons moet onthou dat ons woon in...

Bid en eet

Eet is meer as net die vervulling van ‘n menslike behoefte tot oorlewing. Dit is in alle menslike kulture ook ‘n sosiale samebindende gebeurtenis – ons eet saam met ander. Die mens het oor tyd heen altyd sy bestaan rondom kos en drank gevier, van ons...

Het Jesus enige betekenis, as hy nie God ook is nie?

Dit is duidelik dat die evangelies wat opgeneem is in die Bybel, nooit vir Jesus as God gesien het nie (behalwe in die Johannes evangelie waar dit gesuggereer word Jesus is die logos) en ook het Jesus self nooit so ‘n aanspraak gemaak nie. So waar kom die idee...

Wie is jy werklik?

Meeste mense identifiseer hulleself met hulle voorkoms. Hoe hulle lyk is baie belangrik. Dit kan ons goed of sleg laat voel, in of uit laat en suksesvoller en aantrekliker maak. Dit kan selfs ons beter of slegter laat presteer. Daarom seker soveel klem in ons tyd op...

Praat ons te veel en luister ons te min?

Het die moderne mens horende doof geword? Want neem ek my wêreld om my waar, word ek vinnig bewus van die ewigdurende “geraas.” Dit is soos ‘n stroom wat eenvoudig nooit ophou vloei nie. En dit is orals, in ons motors, buiten die enjin se meganiese...

Enog se dood, en my lewe

Interessant hoe iets wat gebeur vir een mens ‘n nuwe begin kan beteken en vir ‘n ander die einde. Wel vir my was so “iets” die afsterwe van my geliefde Enog. Hy was ‘n engelse Bulldog met net een oog. Met geboorte het sy ma per ongeluk sy...

Wie is ek?

“Soek die waarheid binne jou, dan sal jy wys genoeg wees om die waarheid buite jou ook te vind…” Woorde van my Leermeester Thich Nhat Hanh wat my lewe verander het. Wat hierdie woorde natuurlik impliseer het, was dat voordat ek enige lewensvraag,...

Die mens is die skepper

Die mens is ‘n skeppende wese. Soveel so dat ook die idee van ‘n god of gode deur ons kreatiwiteit uitgedink en geskep is. Die Griekse filosoof Protagoras het dit reeds in die vyfde eeu v.C. raakgesien, toe hy verklaar het dat God nie bepaal nie, maar die...

Hoe seker is jy, jy is reg?

Het jy al ooit by jouself gewonder hoe is dat jy so seker kan weet jy is reg? Almal van ons het een of ander siening wat ons glo is absoluut, een honderd persent waar. En waar kom hierdie sekerheid vandaan? Hopelik van ‘n empiriese bewysbare plek. Soos,...

Hoe om wys te wees in die tye

Ek verstaan spiritualiteit as ‘n reis en nie ‘n bestemming nie. Daarom is dit vir my so belangrik om ‘n lewe van verwondering, eerbied en nederigheid voor die groot en onpeilbare Geheim wat ons die goddelike noem, te probeer leef. Dit is nie moontlik...

Gegewe wysheid

Ongeag al ons pogings om die lewe met ons betekenis te vul, na ons begeertes en behoeftes te omvorm, bly die lewe ongestoord voortvloei. Dit maak ook nie saak wat ons glo of nie glo nie, seisoene kom en gaan, net so ook vloede en droogtes. Dit maak nie saak wie jy is...